เกรดต่างๆของสายพานลำเลียง
ทนสึกหรอที่นิยมซื้อ-ขายใน
ประเทศไทย ระบุว่ามี 3 เกรดคือ

สึกหรอสูงสุด อ่านต่อ...

เกรด N หมายถึง เกรดที่ทนต่อการ
สึกหรอปานกลาง อ่านต่อ...

เกรด P หมายถึง เกรดที่ทนต่อการ
สึกหรอต่ำสุด อ่านต่อ...

ราคาของเกรด M ย่อมมีราคาสูงกว่า
เกรด N และ เกรด N ย่อมมีราคาสูง
กว่าเกรด  P  ซึ่งการแยกเกรดไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้
แต่สำหรับในต่างประเทศ  การแยก
เกรด  ของสายพาน  ทนสึกหรอนั้น
แยกเป็น ค่าตัวเลข   ออกมา อย่าง
ชัดเจน  ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
ดังนี้
 
 หจก.บางกอก แอดวานซ์ โปรดักส์
เป็นตัวแทนจำหน่ายสายพานลำเลียงชนิดยางดำที่ผลิตในประเทศไทย สำหรับอุตสาหกรรมหนัก ประเภทโรงโม่หิน โรงหล่อหลอมโลหะ,
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ,อุตสาหกรรมกระจก,อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้คำปรึกษาในการ
เลือกใช้สายพานให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัสดุที่ขนถ่าย,ให้บริการตัดต่อสายพานนอกสถานที่ทั้ง ต่อร้อน,ต่อเย็น,หุ้มยางลูกกลิ้งสายพาน

สินค้าของเรา
1.สายพานลำเลียงเกรดทนสึกหรอ
2.สายพานลำเลียงเกรดทนน้ำมัน
3.สายพานลำเลียงเกรดทนความร้อน
4.สายพานกระพ้อ
5.สายพานแบนส่งกำลัง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
 
HOME     |     ABOUT US     |     OUR SERVICES      |     OUR PRODUCT     |     CONTACT US
 
  หจก.บางกอก แอดวานซ์ โปรดักส์
51/206 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160.  โทร : 02-4447030
Copyright 2009 @ Bangkok Advance Product Conveyor Belts. All Rights Reserved.

Created & Design by SSB & MWD.