เกรดต่างๆของสายพานลำเลียง
ทนสึกหรอที่นิยมซื้อ-ขายใน
ประเทศไทย ระบุว่ามี 3 เกรดคือ

สึกหรอสูงสุด อ่านต่อ...

เกรด N หมายถึง เกรดที่ทนต่อการ
สึกหรอปานกลาง อ่านต่อ...

เกรด P หมายถึง เกรดที่ทนต่อการ
สึกหรอต่ำสุด อ่านต่อ...

ราคาของเกรด M ย่อมมีราคาสูงกว่า
เกรด N และ เกรด N ย่อมมีราคาสูง
กว่าเกรด  P  ซึ่งการแยกเกรดไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้
แต่สำหรับในต่างประเทศ  การแยก
เกรด  ของสายพาน  ทนสึกหรอนั้น
แยกเป็น ค่าตัวเลข   ออกมา อย่าง
ชัดเจน  ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
ดังนี้
 
 หจก.บางกอก แอดวานซ์ โปรดักส์
เป็นตัวแทนจำหน่ายสายพานลำเลียงชนิดยางดำที่ผลิตในประเทศไทย สำหรับอุตสาหกรรมหนัก ประเภทโรงโม่หิน โรงหล่อหลอมโลหะ,
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ,อุตสาหกรรมกระจก,อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้คำปรึกษาในการ
เลือกใช้สายพานให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัสดุที่ขนถ่าย,ให้บริการตัดต่อสายพานนอกสถานที่ทั้ง ต่อร้อน,ต่อเย็น,หุ้มยางลูกกลิ้งสายพาน

คุณสมบัติยางหุ้มแต่ละเกรด

เกรดยาง ค่าความต้านทาน
แรงดึง
การยืดตัว การสึกหรอ อุณหภูมิ สภาวะการใช้งาน
เกรดทนสึก ต่ำสุด 180 ต่ำสุด500 สูงสุด90 70 องศา ทนต่อแรงดึงและการสึกหรอสูง ใช้ลำเลียงวัสดุ
ที่มีผิวแหลมคม และขรุขระ
เกรดทนเคมี ต่ำสุด 130 ต่ำสุด650 สูงสุด200 100 องศา เหมาะสำหรับลำเลียงวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบ
เป็นสารเคมี เช่น ปุ๋ย
เกรดทนน้ำมัน ต่ำสุด 160 ต่ำสุด580 สูงสุด200 120 องศา ลำเลียงวัสดุที่มีส่วนประกอบเป็นน้ำมัน หรือ
งานที่มีการปนเปื้อนน้ำมัน
เกรดทนความร้อน ต่ำสุด 110 ต่ำสุด550 สูงสุด150 180 องศา ใช้ในงานที่มีความร้อนสูง เช่นในงานหล่อโลหะ

คุณสมบัติผ้า EP ที่จำนวนชั้นต่างๆ

No. of ply EP 100 EP 120 EP 125 EP 150 EP 160 EP 180 EP 200 EP 250
2 Min. 160 Min. 192 Min. 200 Min. 240 Min. 256 Min. 288 Min. 320 Min. 400
3 Min. 240 Min. 288 Min. 300 Min. 360 Min. 384 Min. 432 Min. 480 Min. 600
4 Min. 320 Min. 384 Min. 400 Min. 480 Min. 512 Min. 576 Min. 640 Min. 800
5 Min. 400 Min. 480 Min. 500 Min. 600 Min. 640 Min. 720 Min. 800 Min. 1000
6 Min. 480 Min. 576 Min. 600 Min. 720 Min. 768 Min. 864 Min. 960 Min. 1200
7 Min. 560 Min. 670 Min. 700 Min. 840 Min. 896 Min. 1008 Min. 1120 Min. 1400


เทคนิคการเลือกสายพานทนสึก

สายพานลำเลียงชนิดทนต่อการสึกหรอ
เกรดต่างๆของสายพานลำเลียงทนสึกหรอที่นิยมซื้อ-ขายในประเทศไทย ระบุว่ามี 3 เกรดคือ
    เกรด M หมายถึง เกรดที่ทนต่อการสึกหรอสูงสุด
    เกรด N หมายถึง เกรดที่ทนต่อการสึกหรอปานกลาง
    เกรด P หมายถึง เกรดที่ทนต่อการสึกหรอต่ำสุด
ราคาของเกรด M ย่อมมีราคาสูงกว่าเกรด N และเกรด N ย่อมมีราคาสูงกว่าเกรด P ซึ่งการแยกเกรด ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้
แต่สำหรับในต่างประเทศการแยกเกรดของสายพานทนสึก หรอนั้นแยกเป็นค่าตัวเลข ออกมาอย่างชัดเจน ตามมาตรฐานที่กำหนด ไว้ดังนี้

คุณสมบัติผิวสายพาน ประเภทสึกหรอ (Wear Resistance)

Rubber Cover Property(คุณสมบัติผิวยาง)

JIS K 6369-1994 ISO 10247 DIN 22102.1991
S A H D L W X Y Z
Min.elongation
at break(%)
450 400 450 400 350 400 450 400 350
Min.tensile strength
(N/mm2)
18 14 24 18 15 18 25 20 15
Max.wearloss(mm2) 200 150 120 100 200 90 120 150 250


ตัวอย่าง การแยกเกรดของสายพานทนสึกในประเทศไทย

มาตรฐานของสายพาน : การใช้งานทั่วไป

ชนิดของผิวสายพาน M N P
ค่าแรงดึงต่ำสุด(ก.ก./ต.ร.ซ.ม.) 250 200 100
ค่าความยืดต่ำสุดที่ขาด(%) 450 400 350
ค่าความต้านทานการสึกหรอ เยี่ยม ดีเยี่ยม ดี
ค่าความทนน้ำมัน ไม่แนะนำ ไม่แนะนำ ไม่แนะนำ
อุณหภูมิที่ใช้งานสูงสุด(C) ปกติ ปกติ ปกติ
ความต้านทานการฉีกขาด เยี่ยม ดีเยี่ยม ดี
ความต้านทานการหักงอ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดี
ความต้านทานต่อสภาพอากาศ ดี ดี พอใช้ได้
ความต้านทานสารเคมี ดี ดี ดี
สภาวะการใช้งาน ใช้ลำเลียงหินหรือวัสดุ
ที่มีขนาดใหญ่ผิวขรุขระ
แหลมคม
ลำเลียงหิน ทราย
ขนาดกลาง จนถึง
ทั่วไปงานที่ไม่มีแรง
กระแทกสูง
ใช้งานทั่วไปไม่หนัก
เหมาะสำหรับลำเลียง
วัตถุที่มีความคมปานกลาง
และวัสดุขนาดเล็กหน้าแรก>> 
HOME     |     ABOUT US     |     OUR SERVICES      |     OUR PRODUCT     |     CONTACT US
 
  หจก.บางกอก แอดวานซ์ โปรดักส์
51/206 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160.  โทร : 02-4447030
Copyright 2009 @ Bangkok Advance Product Conveyor Belts. All Rights Reserved.

Created & Design by SSB & MWD.