เกรดต่างๆของสายพานลำเลียง
ทนสึกหรอที่นิยมซื้อ-ขายใน
ประเทศไทย ระบุว่ามี 3 เกรดคือ

สึกหรอสูงสุด อ่านต่อ...

เกรด N หมายถึง เกรดที่ทนต่อการ
สึกหรอปานกลาง อ่านต่อ...

เกรด P หมายถึง เกรดที่ทนต่อการ
สึกหรอต่ำสุด อ่านต่อ...

ราคาของเกรด M ย่อมมีราคาสูงกว่า
เกรด N และ เกรด N ย่อมมีราคาสูง
กว่าเกรด  P  ซึ่งการแยกเกรดไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้
แต่สำหรับในต่างประเทศ  การแยก
เกรด  ของสายพาน  ทนสึกหรอนั้น
แยกเป็น ค่าตัวเลข   ออกมา อย่าง
ชัดเจน  ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
ดังนี้
 
 



หจก.บางกอก แอดวานซ์ โปรดักส์
ให้บริการตัดต่อสายพานยางดำ,บริการงานหุ้มยางลูกกลิ้งสายพานลำเลียง บริการทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานที่มี
ประสบการณ์ มากว่า 10 ปี ทั้งแบบต่อร้อนต่อเย็นด้วยยางและเครื่องมือคุณภาพสูง จากต่างประเทศ เราตระหนักถึงมูลค่า
ความเสียหาย ที่เกิดจาก การหยุดสายการผลิตอันเนื่องจากสายพานชำรุดเสียหาย เราจึงพร้อมให้บริการท่าน ตลอด
24 ชั่วโมง


ภาพการต่อสายพาน

 
 
ภาพการหุ้มยางลูกกลิ้ง

 



 
HOME     |     ABOUT US     |     OUR SERVICES      |     OUR PRODUCT     |     CONTACT US
 
  หจก.บางกอก แอดวานซ์ โปรดักส์
51/206 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160.  โทร : 02-4447030
Copyright 2009 @ Bangkok Advance Product Conveyor Belts. All Rights Reserved.

Created & Design by SSB & MWD.